Έρευνα

Πιστοί στο όραμά μας και στοχεύοντας στην ουσιαστική – και πέρα από τα αυτονόητα – εξέλιξη του προγράμματος, με τη συμβολή και συνεργασία της εταιρεία ερευνών MRB και με την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου της EΣΑμεΑ, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκτεταμένη έρευνα για τις ανάγκες και τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες, στην καθημερινότητά τους.

Μία σειρά ερευνών με σκοπό τη χαρτογράφηση και κατανόηση των καθημερινών αναγκών και δυσκολιών που έχουν οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες στην καθημερινότητά τους, ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την MRB τον Ιούλιο του 2021. Σκοπός της έρευνας ήταν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να αναζητήσουμε υπάρχουσες ή νέες λύσεις για την ικανοποίησή τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμπειρίας Πελάτη την Τρίτη 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήσαμε μία μεγάλη διαδικτυακή συνάντηση υπό την αιγίδα των ΕΣΑμεΑ, Ε.Σ.Ε.Ε. και Σ.ΕΛ.Π.Ε, όπου αφιερώσαμε την ημέρα αυτή στην καθημερινή εμπειρία των ατόμων με κινητική αναπηρία, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας στα μέλη των Ε.Σ.Ε.Ε, Σ.Ε.Λ.Π.Ε, σε Τραπεζικές και Ασφαλιστικές εταιρείες, σε δημοσιογράφους του τεχνολογικού, υγείας και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους μας στην Κωτσόβολος. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγοραστική τους εμπειρία τα άτομα με αναπηρία και για το πόσο σημαντικό είναι, να είναι ευχάριστη, χωρίς περιορισμούς και εμπόδια

Ίδιοι στις Ανάγκες – Ίσοι στις Εμπειρίες

Η διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα, είχε σύνθημα το είμαστε Ίδιοι στις Ανάγκες – Ίσοι στις Εμπειρίες, και μαζί με τα ευρήματα της έρευνας είναι διαθέσιμη στο video που ακολουθεί: