Έρευνα

Πιστοί στο όραμά μας και στοχεύοντας στην ουσιαστική – και πέρα από τα αυτονόητα – εξέλιξη του προγράμματος, ξεκινάμε μία εκτεταμένη έρευνα για τις ανάγκες και τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι με αναπηρίες, στην καθημερινότητα και στο σπίτι τους.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ξεκινάει, σε συνεργασία με την MRB, μία σειρά ερευνών με σκοπό τη χαρτογράφηση και κατανόηση των καθημερινών αναγκών και δυσκολιών που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρίες στο σπίτι τους. Η έρευνα αυτή θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να αναζητήσουμε υπάρχουσες ή νέες λύσεις για την ικανοποίησή τους. Τα αποτελέσματα θα επικοινωνηθούν σε όλους τους προμηθευτές μας και στο προσωπικό μας, για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή αυτών των συνανθρώπων μας πολύ καλύτερη. Επίσης, θα δημοσιοποιηθούν σε φορείς ή οργανώσεις που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για αυτές τις ομάδες.