Καταστήματα

Με προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες

Καταστήματα που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία:

Διάδρομοι με τις σωστές διαστάσεις

Με τις απαραίτητες προδιαγραφές για τον τρόπο πρόσβασης αλλά και την περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου.

Βοηθητικοί ανελκυστήρες με τις απαραίτητες διαστάσεις και όλα τα χαρακτηριστικά για τη σωστή χρήση

Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ

Είσοδοι

Εξωτερικές ανισοσταθμίες