Εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία.
Ποιες προδιαγραφές πληρούν τα καταστήματα;

ΕΥΡΥΧΩΡΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Διάδρομοι με τις σωστές διαστάσεις

WC ΓΙΑ ΑμεΑ

Με τις απαραίτητες προδιαγραφές για τον τρόπο πρόσβασης αλλά και την περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Βοηθητικοί ανελκυστήρες με τις απαραίτητες διαστάσεις και όλα τα χαρακτηριστικά για τη σωστή χρήση

PARKING

Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

ΕΙΣΟΔΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΕΣ